LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakování aut

  • celolaky
  • rozleštění
  • jednotlivé díly
  • drobné opravy
  • opravy po nehodách

Kvalita lakování

Lakujeme kvalitními barvami s dlouhodobou životností, které ani po letech neztrácejí svou konzistenci a odstín. Velmi pečlivě se věnujeme přípravě pro lak a věrnosti barevného provedení. Nově lakované díly vypadají stejně jako ostatní díly vozu, které nově lakovány nebyly. Odstín je plně zachován.

Rozstřik

U náročnějších barev je k dosažení optimálního efektu věrohodnosti odstínu dobré provést takzvaný rozstřik. Ten se provede nanesením poslední vrstvy laku okolních dílů. Takto provedený přechod je pak vizuálně nepostřehnutelný. Zároveň se jedná o technologicky správný postup opravy doporučený výrobcem.

Stálost barev

Námi lakované díly nemění barvu ani odstín. Vždy dodržujeme předepsaný technologický postup. Díku tomu můžeme zaručit dlouhodobou barevnou stálost.

Kvalita

Kvalita lakýrnických postupů i materiálů (barev), které se na trhu nabízejí, je hodně rozmanitá. Lakovny často stojí před problémem, jestli dělat levně a méně kvalitně, nebo naopak. My se snažíme o kompromis. Naše ceny lakování jsou konkurenceschopné, aniž bychom slevovali z kvality provedené práce.

Postup lakování

Před samotným lakováním se musí díl nejprve demontovat z vozu a vystrojit od součástek, které se lakovat nebudou. To mohou být různé lišty, držáky, skla atd. Následně provedeme vybroušení a vyrovnání dílu, jeho tmelení do úplné roviny a opětovné broušení. Pokračujeme nanesením plniče, který se dává pod barvu nebo metalízu. Jako poslední se nanáší bezbarvý lak. V této fázi je nutné díl vypálit v lakovací peci, nechat vysušit a vytvrdnout.